เวลาเรา.....เวลาใจ

posted on 22 Aug 2008 01:54 by thewindinmymind

 

กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนว่าย

เวลาใจกลับหยุดนิ่งไม่ติงไหว

กาลเวลาไม่เคยหยุดแม้นสุดใจ

เวลาใจกลับหยุดไหวไม่ว่ายเวียนเวลาพาเวลาใจไปสิ้นสุด

เวลาใจที่ไหวหยุดสุดที่หมาย

เวลาพาเวลาใจให้สุดปลาย

เวลาใจจึงดูหคล้ายไร้ที่วางสุดเวลาสุดหนทางที่ร้างเจ้า

เวลาเราสิ้นสุดสะดุดล่ม

เวลาใจเวลาเราเศร้าจนตรม

หมดเวลาที่สะสมเพราะตรมใจ

Comment

Comment:

Tweet

เพลงเพราะที่สุดเลย

เพราะมากๆ

#3 By panomgone (58.181.143.189) on 2008-08-22 17:10

สวัสดีค่ะ..สายลม
ทุกสิ่งทุกอย่าง ผ่านมาและก็ผ่านไปเหมือนสายลม..
"เวลา" "ใจ" ไม่เคยถอยหลัง

#1 By ผ่านมา on 2008-08-22 02:54