.

.

แวววาวราวลับ พยับหมอก

นภาลอบร่ำไห้ ไหวกำสรวล

ร่างลาลับผู้เชียวชาญงานสำนวน

ร่ำกำสรวลสั่งฟ้า ลาแผ่นดิน

.

.

พญาบินอินทรี่ย์ ลับจับขอบฟ้า

สวนอักษรพรรณา กว่าทุกหน

สิ้นลงแล้ว ผู้แกล้วกล้ากว่าทุกคน

ผู้ผจญความจริงแผ่แก่หมู่มวล

.

.

ผ่านบทกวีตีความตามทุกข์ยาก

คนลำบากไร้สุ้มเสียงสำเนียงหล

ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่าเราทุกคน

แต่เป็นผลของสังคมอุดมกาล

.

.

เชียวชาญชัดจัดคำ นำอักษร

เที่ยวแรมรอน ร่อนลงแสวงหา

ประสบการณ์มากมาย ในวิชา

เพื่อนำมากำนัล ให้ท่านชม

.

.

77 ปียังกรำงานการอักษร

ต้องร้าวรอนด้วยโรคร้ายกรายเข้าหา

แต่ยังคงสร้างผลงาน รจนา

สมคำว่า “ศิลปินแห่งชาติไทย”

.

.

ดั่งไม้ใหญ่ล้มลง ‘รงค์ วงษ์สวรรค์

โลกลือลั่นสั้นสะเทือนไปทุกหน

แสนเสียดาย “ศิลปินในใจคน”

ทุกกมลน้อมอาลัยในความดี

.

 

.

.

ขอเชิญแสดงคำไว้อาลัยในเวปไซด์อย่างเป็นทางการได้ที่

.

.

Comment

Comment:

Tweet