หนาว

posted on 08 Mar 2010 08:55 by thewindinmymind

หนาวเนื้อ หนาวนัก หนาวหนัก
หนาวนัก หนาวรัก หนักหนา
หนาวใจ หนาวใย ในอุรา
หนาวนัก หนาวน้ำตา หนาวนาน

หนาวลม ห่มรัก รวยรื่น
หนาวคืน ห่มไฟ ไล้ร่าง
หนาวเนื้อ ห่มเนื้อ เนินนาน
หนาวนาน หนาวนัก หนาวใจ

หนาวใด ไหนเท่า หนาวพี่
หนาวฤดี เจ็บทรวง ห่วงหา
หนาวรัก หนาวนัก หนักอุรา
หนาวน้ำตา หนาวใจ ให้คอย

หนาวนาน หนาวคอย น้อยใจพี่
ร้าวฤดี หนาวรัก หนักหนา
หนาวน้อง หนาวนี้ พี่ไม่มา
หนาวน้ำตา หนาวคอย น้อยใจ

l

ign="center">

Comment

Comment:

Tweet

หนาวววววววcry

#1 By katak on 2010-03-08 09:49